Wytrzymaj jeszcze dzień, tańczy Anna Kasprzak-Chowaniec 2