5r eżyseria Wojciech Chowaniec, Szychta, Tryptyk Industrii