Gombica Staska Kubina 3

Mariusz Wyrostek przekazuje ważne informacje Wojciechowi Chowańcowi