Gombica Staska Kubina 2

Mariusz Wyrostek przerażony, jak mu celuje pistolet między oczy.