GRAFIK

Jest to grafik w Centrum Sztuki I Rekreacji MOVYTZA w Rybniku, które oferuje zajęcia ruchowe takie jak pilates, taniec, joga i zajęcia dla dzieci.