w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA w Rybniku bodyart 3