Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 3

Ofiarowany ogień podświetla oblicze pogańskiego bóstwa.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik