Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 5

Scena, na której znajdują się artyści z Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik