Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 6

Tancerze przedstawiający słowian oddają cześć pogańskim bóstwom.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik