Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 7

Słowiańskie kobiety kuszą mężczyzn swoim zmysłowym tańcem.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik