Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 8

Tancerze podnoszą się nawzajem, jako symbol erotycznej kotłowaniny.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik