Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 9

W oczekiwaniu na walkę, Słowianie szykują swe tarcze.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik