Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe 11

Bębniarze pomagają utrzymać rytm do wojennej muzyki.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik