Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe

Dobrawa oraz Mieszko uczą sie nawzajem swoich kultur poprzez gest, ruch i taniec.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik