Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe

Dobrawa i Mieszko splatają ręce w miłosnym uniesieniu.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik