Dux Poloniae Baptizatur MOVYTZA – widowisko plenerowe

Słowianie niosą pochodnie, jako symbol światła Chrystusa, gdyż lada moment Mieszko I przyjmie chrzest i tym samym Polska stanie się chrześcijańska.

Choreografia – Anna Kasprzak-Chowaniec – MOVYTZA – Rybnik