Agata Kontny

WIOLONCZELISTKA/PEDAGOG

AGATAKONTNY

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Tam zapoznała się m.in. z koncepcją nauczania muzyki wg  E. E. Gordona, której znajomość rozwijała po studiach na Kursie Gordonowskim prowadzonym przez Miłosza i Jolantę Gawryłkiewiczów w Warszawie. Zachwyt chóralnym brzmieniem i prowadzeniem chóru zaprowadziły na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Przygoda z muzyką rozpoczęła się w domu rodzinnym, przy dźwiękach Jeziora Łabędzi, później była szkoła muzyczna i nauka gry na skrzypcach, śpiew w chórze, zespole, prowadzenie chóru i studia muzyczne. Obecnie żona i mama Wojtka, Tymka i Anielki na pełnym etacie, z uwagą obserwuje rozwój nie tylko muzyczny swoich pociech.