WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Prowadzimy warsztaty, które obejmują działania aktorskie oraz taneczne i mogą zakończyć się pokazem nabytych umiejętności w formie krótkiego przedstawienia. Korzystając z wiedzy nabytej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego na Wydziale Teatru Tańca uczymy świadomości ciała, obecności scenicznej oraz oferujemy narzędzia do pracy nad własnymi spektaklami. Warsztaty są znakomitym sposobem na integrafcję w grupie. Oferta skierowana jest do profesjonalistów, jak i amatorów.