Zajęcia dla seniorów

Zdjęcie promujące zdrowy tryb życia w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA poprzez zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzież dorosłych i seniorów