fbpx

Jako Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA oferujemy wysokiej jakości zajęcia ruchowe. Aerial Joga, Pilates CORE, Joga, Taniec oraz Fitness w Rybniku. Ponadto organizujemy wydarzenia kulturalne dla dzieci i dorosłych.

+48 692 769 545 ul. kard. Bolesława Kominka 43a, Rybnik Pon. - Ndz. 9.00 - 21.00
Znajdziesz nas
Image Alt

MOVYTZA

I International Workshops in Rybnik: Dance and Movement

KIEDY: 11.08 – 24.08, GDZIE: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Koszt warsztatów: 1 Opcja – 1000 PLN (cena zawiera warsztaty)
2 Opcja – 2000 PLN (cena zawiera warsztaty, noclegi oraz wyżywienie (dwa posiłki dziennie, tj. śniadanie oraz obiad)

//ENG:

WHEN: 11.08 – 24.08, WHERE: Cultural Centre in Rybnik-Chwałowice, Price: 1) 1000 PLN/ about 235 EUR, check the currency. (includes only workshops without accomodation and meals),
2) 2000 PLN/ about 470 EUR, check the currency (includes workshops, accomodation and 2 meals [breakfast + lunch])

GENERAL INFORMATIONS:

First International Workshop in Rybnik: Dance and Movement is a meeting with prestigious Teachers, Choreographers & Directors, for professional dancers, acrobats, actors with many years of experience. Our target is to create conditions and new space for the development of theatrical and dance arts in Poland and on the international arena. The creative exchange between the Teachers, Choreographers & Directors and participants of the workshops is to expand the scope of skills and knowledge, thus increasing the level of quality of artistic services provided in Poland and in the world.

The workshops lasts two weeks and are divided into two parts:

The first part with the Polish choreographer Anna Maria Krysiak is an intensive 5 days of contemporary dance workshops with elements of Polish dance technique, body work, and choreographic tools used to create group compositions on the stage.

The second part with Dutch director and choreographer Marjon van Grunsven, Artistic Director of the prestigious Cirque du Soleil (2007-2016) and Memento Dance Company ( 1996 – 2019) and her assistant Oona de Cleyn. This part of the workshop consists of 6 full days of coaching, consulting and creating together. The participants will create solo’s, duets, trio’s and larger group work under the guidance and direction of Marjon, while learning about choreographic tools useful for their later carreers.

The first edition of the workshop, which will take place in 11th  to 24th August 2019, will end with a grand finale in the form of a performance on the Rybnik market. The movement material created by the participants during the workshop will be presented in the form of ‘work in progress’ performance 24th of August 2019.

The number of workshop participants is limited. (20) The selection of participants is based on the Workshop Rules.

The cost of participation in the 1st International Workshop in Rybnik: Dance and Movement is 1000 PLN or 2000 PLN depending on chosen option.

The 1st International Workshops in Rybnik: Dance and Movement are co-organized by the Cultural Centre r in Rybnik-Chwałowice,  the MOVYTZA Arts and Recreation Center and the Rybnik Theatre. The project is cofinanced by the City of Rybnik.

DOWNLOAD:

Application form in English language. (to fulfill)
RULES of I International Workshops in Rybnik: Dance and Movement
Schedule of I International Workshops in Rybnik: Dance and Movement

OGÓLNE INFORMACJE

I Międzynarodowe Warsztaty w Rybniku: Taniec i Ruch to spotkanie z prestiżowymi nauczycielami, choreografami i dyrektorami dla profesjonalnych i zawodowych tancerzy, akrobatów, aktorów z wieloletnim doświadczeniem. Naszym celem jest stworzenie warunków oraz nowej przestrzeni do rozwoju sztuk teatralnych i tanecznych w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Twórcza wymiana pomiędzy prowadzącymi, a uczestnikami warsztatów ma za zadanie rozszerzyć zakres  umiejętności i wiedzy, podnosząc  tym samym poziom jakości świadczonych usług artystycznych w Polsce, jak i na świecie.

Warsztaty trwają dwa tygodnie i są podzielone na dwie części.

Pierwsza część z polską choreograf Anną Marią Krysiak to intensywne 5 dni warsztatów z tańca współczesnego z elementami polskiej techniki tańca, pracy nad ciałem, oraz narzędzi choreograficznych służących do tworzenia kompozycji grupowych na scenie.

Druga część z holenderską reżyserką oraz choreograf Marjon van Grunsven, artystyczną dyrektorką w latach 2007-2016 prestiżowego cyrku Cirque du Solei oraz Memento Dance Company w latach 1996-2019 oraz jej asystentką Oona de Cleyn. Ten etap to 6 pełnych dni warsztatów trenerskich, konsultacji oraz wspólnego tworzenia. Uczestnicy będą pracować nad swoimi kreacjami tworząc solo, duety oraz trio, poznając przy tym narzędzia choreograficzne przydatne do późniejszej indywidualnej pracy.

Pierwsza edycja warsztatów, która odbędzie się 11-24 sierpnia 2019 roku będzie zakończona wielkim  finałem w postaci spektaklu na rybnickim rynku. Przedstawiony będzie materiał ruchowy wykreowany podczas warsztatów przez uczestników w formie pracy ‘work in progress’, dzieła w procesie.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona (20 miejsc). Wybór uczestników odbywa się na podstawie regulaminu Warsztatów.

Koszt udziału w I Międzynarodowych Warsztatach w Rybniku: Taniec i Ruch wynosi 1000 PLN lub 2000 PLN. W wiadomości e-mail prosimy zawrzeć informacje, która opcja została wybrana.

Organizatorem I Międzynarodowych Warsztatów w Rybniku: Taniec i Ruch jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Współorganizatorem i partnerem są Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA oraz Teatr Ziemi Rybnickiej. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Rybnik.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim.
REGULAMIN I Międzynarodowych Warsztatów w Rybniku
HARMONOGRAM I Międzynarodowych Warsztatów w Rybniku

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

MARJON VAN GRUNSVEN

Cirque du soleil -(artistic Director 2007-2016)
Memento Dance Company – (artistic Director 1996-2019)
Artistic Director- Creative Director – Coach&Consultant

Native from the Netherlands where she received her Bachelor’s degree in Dance and Theatre in 1995, Marjon lived and worked in New York City from 1992 until 2000 as professional dancer, teacher, choreographer, producer as well as Certified Pilates Instructor. She mounted Memento Dance Company in 1996 in New York City. After New York City, she moved to Paris to continue her work there.

Back in The Netherlands in 2003, she re-mounted Memento Dance Company and travelled with it all over Europe and North-America. In 2004 she opened her own studio in The Netherlands called: Memento Bodyworks, studio for Pilates – Body Therapy and Performing Arts. In April 2007, Marjon was asked to join Cirque du Soleil and toured for ten years as Artistic Director with three of Cirque du Soleil’s touring shows; DELIRIUM, OVO and QUIDAM.

In December 2016 Marjon left Cirque to further pursue her dreams as Artistic and Creative Director. She was hired as Casting Director and Choreographer for C2 International (C2 Montreal) in collaboration with Ernest & Young and proceeded as Creative & Production Manager for the new creation of CARO at Efteling Theatre Productions which premiered in September of 2018 in The Netherlands. In addition she concluded a small tour with Memento Dance Company in Canada as part of the Festival de Danse Encore en Tournee.

Pochodzi z Holandii, gdzie w 1995 r. uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie tańca i teatru. W latach 1992-2000 Marjon mieszkała i pracowała w Nowym Jorku jako zawodowa tancerka, nauczycielka, choreograf, producent oraz certyfikowany instruktor pilates. Utworzyła Memento Dance Company w 1996 roku w Nowym Jorku. Po okresie w Nowym Jorku przeniosła się do Paryża, aby kontynuować tam pracę.

Po powrocie do Holandii w 2003 roku wznowiła działania Memento Dance Company i podróżowała z zespołem tanecznym po całej Europie i Ameryce Północnej. W 2004 roku otworzyła własne studio w Holandii o nazwie: Memento Bodyworks, studio dla Pilates – Body Therapy and Performing Arts. W kwietniu 2007 r. Marjon została poproszona o dołączenie do Cirque du Soleil i przez dziesięć lat była w trasie jako dyrektor artystyczny z trzema spektaklami Cirque du Soleil; DELIRIUM, OVO i QUIDAM.

W grudniu 2016 roku Marjon opuściła Cirque de Soleil, by dalej realizować swoje marzenia jako dyrektor artystyczny i kreatywny. Została zatrudniona jako reżyser castingu i choreograf w C2 International (C2 Montreal) we współpracy z Ernest & Young, a następnie jako kierownik kreatywny i produkcyjny w nowym projekcie CARO w Efteling Theatre Productions, którego premiera odbyła się we wrześniu 2018 r. W Holandii. Ponadto zakończyła małą trasę z Memento Dance Company w Kanadzie w ramach Festival de Danse Encore en Tournee.

Anna Maria Krysiak

Theatre – Choreographer – Pedagogue – Contemporary Dance

Graduate of State Ballet School in Poznań. In 1990-1992 she worked at the Grand Theatre of Stanisław Moniuszko in Poznan. In the years 1992-2005 she was a dancer of the Silesian Dance Theatre. She has performed in many choreographies of many artists, including Jacek Łumiński, Anna Sokolov, Conrad Drzewiecki, Avi Kaiser (Batsheva Dance Company), Paul Clayden (DV8), Marek Haim, David Dorfman and Stephan Brinkman (Pina Bausch Theatre). She did contemporary dance workshops at many festivals in Poland, Europe, India, USA and Canada. She received a medal named after Karol Szymanowski as part of the 200th anniversary of Polish ballet for outstanding contribution to the development of dance art, awarded by the Minister of Culture and National Heritage in 2000. In the years 2004-2008 she cooperated with the W & M Physical Theater (Canada). In 2006-2008 she was a choreographer and dancer at the Theatre Junction at the Grand (Calgary/Canada). She is working as an independent choreographer, dancer and contemporary dance teacher creating performances both in Poland and abroad since 2009. She is cooperating with the Grand Theatre in Warsaw. She created performances, which she directed and choreographied, e.g. Aura Dance Theater (Kaunas-Lithuania) and “Siksika -Real People” Poznań. Since 2014 she has been working as a choreographer with director Wojtek Klemm. The style of Anna Krysiak’s movement is based on many years of work in The Silesian Dance Theatre and work with many directors, educators and choreographers from Europe, Canada, England and the USA. Her style is the result of her own research on the transformation and capabilities of the human body. She focuses on natural impulses flowing out of the body, free flow of energy, working with weight of the body, especially using of its momentum and suspensions – balancing between the state of balance and falling.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. W 1990-1992 pracowała w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu. W latach 1992-2005 była tancerką Śląskiego Teatru Tańca. Występowała w choreografiach wielu artystów m.in.: Jacka Łumińskiego, Anny Sokolov, Conrada Drzewieckiego, Avi Kaisera (Batsheva Dance Company) ,  Paula Claydena (DV8), Marka Haima, Davida Dorfmana, Stephana Brinkmana (Pina Bausch Theatre). Prowadziła warsztaty tańca współczesnego na wielu festiwalach w Polsce, Europie oraz Indiach, USA i Kanadzie. W 2000 r.o trzymała medal im. Karola Szymanowskiego 200-lecia baletu polskiego za wybitny wkład w rozwój sztuki tanecznej, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2004-2008 współpracowała z W&M Physical Theatre( Kanada). W latach 2006-2008 była choreografem i tancerką w Theatre Junction at the Grand (Calgary/Kanada). Od 2009 roku pracuje jako niezależny choreograf, tancerz i pedagog tańca współczesnego tworząc spektakle zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, nieprzerwanie od tego czasu współpracuje z  Teatrem Wielkim w Warszawie. Stworzyła spektakle w swojej reżyserii i choreografii „Apie mus” dla Aura Dance Theatre (Kowno-Litwa) i “Siksika -Real People ” Poznań. Od 2014 współpracuje jako choreograf z reżyserem Wojtkiem Klemmem. Styl ruchu Anny Krysiak powstawał na bazie wieloletniego doświadczenia pracy w Śląskim Teatrze Tańca oraz pracy z wieloma reżyserami, pedagogami i choreografami z Europy, Kanady, Anglii i USA. Jej styl jest wynikiem własnych badań nad transformacją i możliwościami ciała człowieka, koncentrujac się na naturalnych impulsach z niego wypływających , swobodnego przepływu energii, pracy z ciężarem ciała, wykorzystania jego pędu i zawieszeń czyli balansowania miedzy stanem równowagi, a upadkiem.

Oona de cleyn

Air elegance – acrobatic dancer – aerial artist – memento dance company – dancer

Native from Belgium where she graduated in 2005 at the Royal Balletschool of Antwerp. In 2010 she received her Bachelor’s degree in Dance at the Royal Conservatory also in Antwerp. In 2009, during her studies at the Royal Conservatory, she became one of the finalists in the dance competition “So you think you can dance” (The Netherlands/Belgium). She worked as a professional dancer for several theatre tours, events, tv shows, festivals among which;”BoyISH/GirlISH”- Company ISH, Idols, “Cinderella the truly fairly story” – MusicHall, “Lainac” – Introdans, Tomorrowland, Ouverture Amsterdam Fashion Week, Schwartzkopf, Luc Petit Creation and Franco Dragone amongst others. Next to dancing, Oona practices and performs several different aerial disciplines, more specifically flying harness and duo lyra. Since 2016 she joined the young company Air Elegance and together with her aerial partner they reached the Belgium’s Got Talent Finals, were the duo was selected as the Jury’s Favorite. In 2017 she was performing one of the main roles as aerialist (flying harness) in the show called “ZUP” from La Compagnie Urbaine (Swiss). In 2018 Oona was selected to work as a dancer and aerialist with Marjon van Grunsven for a project of C2 International (C2 Montreal) in collaboration with Ernest & Young. Most recently she became a member/dancer/assistant of Marjon van Grunsven and her dance company; Memento Dance Company, and did a small tour with the Company in Canada as part of the Festival de Dance Encore en Tournée

Pochodzi z Belgii, gdzie w 2005 roku ukończyła Royal Balletschool of Antwerp. W 2010 roku uzyskała tytuł licencjata tańca w Royal Conservatory of Antwerp.  W 2009 r., Podczas studiów w Royal Conservatory, została jednym z finalistów konkursu tańca „So you think you can dance?” (Holandia / Belgia). Pracowała jako profesjonalna tancerka podczas kilku teatralnych tournée, programów telewizyjnych, festiwali,  a wśród nich między innymi w: „BoyISH / GirlISH” – Company ISH, Idols, „Cinderella the truly fairly story” – MusicHall, „Lainac” – Introdans, Tomorrowland, Ouverture Amsterdam Fashion Week, Schwartzkopf, Luc Petit Creation i Franco Dragone amonst others.  Oona ćwiczy i występuje w kilku spektaklach akrobatycznych, specjalizując się w technikach z latającą uprzężą (‘flying harness’) oraz duo lyra. W 2016 roku dołączyła do młodej firmy Air Elegance i razem z jej scenicznym partnerką dotarli do finału belgijskiego „Mam Talent”. Był to duet, który został wyróżniony przez Jury programu telewizyjnego.  W 2017 roku odegrała jedną z głównych ról jako powietrzna akrobatka (‘flying harness’) w serialu „ZUP” La Compagnie Urbaine (Szwajcaria). W 2018 r. Oona zaczęła współpracę z Marjon van Grunsven przy projekcie C2 International (C2 Montreal)  we współpracy z Ernest&Young jako tancerka i powietrzna akrobatka. Została stałą członkinią/asystentką/tancerką zespołu tanecznego Marjon van Grunsven – Memento Dance Company. Odbyła tournée z zespołem Memento po Kanadzie w ramach Festival de Dance Encore en Tournée.

DODAJ KOMENTARZ